Ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 από την Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανακοινώνονται τα παρακάτω.

  • ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ): Διενεργούνται από την ΤΡΙΤΗ 2-1-2018 έως και την ΤΡΙΤΗ 30-1-2018.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι κάθε ποδοσφαιριστής δικαιούται να προβεί σε τρεις (3) μεταγραφές εντός της ποδοσφαιρικής περιόδου 2017-18, αλλά να αγωνιστεί, επί ποινή αντικανονικής συμμετοχής σε δύο (2) μόνο σωματεία.

  • ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ): Διενεργούνται από την ΤΡΙΤΗ 2-1-2018 έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 31-1-2018.
  • ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ:        Διενεργούνται από την ΤΡΙΤΗ 2-1-2018 έως και την ΤΡΙΤΗ 30-1-2018 και αφορούν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
  • ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ:  Διενεργούνται από την ΤΡΙΤΗ 2-1-2018 έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ  28-2-2017.
  • ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:  Συνεχίζονται οι αιτήσεις αρχικής εγγραφής ποδοσφαιριστών και λήγουν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-4-2018.

Σας γνωρίζουμε ότι από 2/1/2018 έχουν δικαίωμα έκδοσης δελτίου και ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2007.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι δεν μπορούν να αποκτούν και να παραχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά σε υπερκείμενες αρχές (Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Ο.) (άρθρο 11 παρ. 13 παραρτήματος Β’ Διατάξεις εφαρμογής κανονισμού για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές).

  • ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: Διενεργούνται από την ΤΡΙΤΗ 2-1-2018 έως και την ΤΡΙΤΗ 30-1-2018, οι οποίες αποστέλλονται στην Ε.Π.Ο. με χρηματικό παράβολο 200 ευρώ (αριθμός λογαριασμού ΕΠΟ 5082-021433-637 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ). Δικαίωμα να προβούν σε ομαδική αποδέσμευση είναι σωματεία που έχουν στην δύναμή τους περισσότερους από 140 εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές και στη σχετική αίτηση (η οποία θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, επί ποινή ακύρωσης, μόνο ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκαν στην δύναμη του σωματείου έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.