Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 13-3-2018, αφού έλαβε υπόψη της το από 5-3-2018 έγγραφο του σωματείου ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ, με το οποίο παραιτείται του αγώνα του πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας με το σωματείο ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, ομόφωνα αποφασίζει και κατακυρώνει τον αγώνα ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ, υπέρ του σωματείου ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, με τέρματα 3-0 και βαθμούς τρεις (3) και σε βάρος του σωματείου ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ, με τέρματα 0-3 και βαθμούς μηδέν (0).

Ακόμη, αφαιρεί τρεις (3) βαθμούς από το τρέχον πρωτάθλημα στο σωματείο ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ και του επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ (άρθρο 17 παρ. 2 Κ.Α.Π.).

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης. Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε το θέμα παραπέμπεται αμελλητί στην Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία και ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΒΑΘΜΟΥ ύστερα από κάθε επόμενο αγώνα του υπαίτιου σωματείου και για όσο χρόνο δεν εξοφλείται η σχετική οφειλή (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ε’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ε’ Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).-