Το σωματείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ, με το από 19/3/2018 έγγραφό του, παραιτήθηκε του αγώνα του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας με το σωματείο ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Ως εκ τούτου, ο προγραμματισμένος αγώνας ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ (25/3/2018), δεν θα διεξαχθεί.-