ËÁÑÉÓÁ - ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ LARISA - PANETOLIKOS (SUPERLEAGUE 2017-2018)

 ËÁÑÉÓÁ - ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ LARISA - PANETOLIKOS (SUPERLEAGUE 2017-2018)

 ËÁÑÉÓÁ - ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ LARISA - PANETOLIKOS (SUPERLEAGUE 2017-2018)

 ËÁÑÉÓÁ - ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ LARISA - PANETOLIKOS (SUPERLEAGUE 2017-2018)

 ËÁÑÉÓÁ - ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ LARISA - PANETOLIKOS (SUPERLEAGUE 2017-2018)

 ËÁÑÉÓÁ - ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ LARISA - PANETOLIKOS (SUPERLEAGUE 2017-2018)

 ËÁÑÉÓÁ - ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ LARISA - PANETOLIKOS (SUPERLEAGUE 2017-2018)

 ËÁÑÉÓÁ - ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ LARISA - PANETOLIKOS (SUPERLEAGUE 2017-2018)

 ËÁÑÉÓÁ - ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ LARISA - PANETOLIKOS (SUPERLEAGUE 2017-2018)

 ËÁÑÉÓÁ - ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ LARISA - PANETOLIKOS (SUPERLEAGUE 2017-2018)

 ËÁÑÉÓÁ - ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ LARISA - PANETOLIKOS (SUPERLEAGUE 2017-2018)

 ËÁÑÉÓÁ - ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ LARISA - PANETOLIKOS (SUPERLEAGUE 2017-2018)

 ËÁÑÉÓÁ - ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ LARISA - PANETOLIKOS (SUPERLEAGUE 2017-2018)

 

 

Επίσης Το athleticlarissa και ο φωτογράφος  Κώστας Τσομάκος σας μεταφέρουν χαρακτηριστικές εικόνες από την αναμέτρηση της Super League.

Σκουλάς