Από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, υπενθυμίζεται στα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας (χρηματικό παράβολο 200 ευρώ), περιόδου 2018-2019, ότι καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής είναι η ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και ώρα 18:00 (κατάθεση στο πρωτόκολλο).

Τα σωματεία πρέπει να προσκομίσουν δήλωση συμμετοχής, σύνθεση Δ.Σ., συνυποσχετικό διαιτησίας θεωρημένο από δημόσια αρχή και πράξη συναίνεσης Προέδρου και Γενικού Γραμματέα, θεωρημένες από δημόσια αρχή και να εξοφλήσουν τυχόν πρόστιμα.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν στο πρωτάθλημα αυτό αποκλειστικά και μόνοτα σωματεία ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ, ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ και ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, τα οποία αν και είχαν δικαίωμα συμμετοχής, δεν δήλωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι δήλωση που θα υποβληθεί μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και το σωματείο αποκλείεται του πρωταθλήματος, άρθρο 7 παρ. 3 εδ. α’ Κ.Α.Π.