Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Ενόψει της νέας μεταγραφικής περιόδου 2019-2020, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 Οικονομικού Κανονισμού Ε.Π.Ο. και τον ισχύοντα Κανονισμό Ιδιότητας και Μεταγραφών ποδοσφαιριστών, τα σωματεία δεν μπορούν να αποκτούν, αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές αν οφείλουν χρηματικά ποσά για οποιοδήποτε λόγο σε υπερκείμενες Αρχές (Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Ο.).

Τα σωματεία μπορούν να ενημερωθούν για τυχόν οφειλές τους από τη γραμματεία της Ενώσεως (τηλέφωνο 26310-28884) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-