Από την Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανακοινώνεται στα σωματεία μας, τα οποία έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς την ‘Ενωση οποιουδήποτε ύψους, ότι προϋπόθεση συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα είναι η πλήρης και ολοσχερής εξόφλησή τους, το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξή του (άρθρο 7 παρ. 3 εδ. ε’ Κ.Α.Π.).

Η προθεσμία αυτή για το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, της Β’ κατηγορίας είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και για την Γ’ κατηγορία η ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.-