Από την Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία λήξης των δηλώσεων συμμετοχής σε όλα τα πρωταθλήματα υποδομών (Κ16-Κ14-Κ12-Κ10) ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 12:00.

Κατά τα άλλα ισχύουν όσα αναγράφονται στην προηγούμενη ανακοίνωση της Ενώσεως για το θέμα αυτό (απαραίτητα δικαιολογητικά, ύψος παραβόλου, ύψος εγγύησης κ.λ.π.).