Ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, από την Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανακοινώνονται τα παρακάτω:

 1. Ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει προσκομίσει πράξη συναίνεσης μέχρι σήμερα, υποχρεούται με την υποβολή της σχετικής αίτησης μεταβολής να προσκομίσει και πράξη συναίνεσης θεωρημένη αρμοδίως ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.
 2. Σας υπενθυμίζουμε ότι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μετεγγράφονται μόνο σε ΤΡΙΑ (3) το ανώτερο όριο σωματεία κατά την διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου 2019-2020, αλλά μπορούν να αγωνίζονται μόνο σε ΔΥΟ (2) σωματεία.
 3. Σωματεία μπορούν να διατηρούν έως 5 αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών.
 4. Δεν μπορούν να αποκτούν και να αποδεσμεύουν με οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά για οποιοδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές (Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Ο.) άρθρο 11 παρ. 13 παραρτήματος Β’ Κανονισμού Ιδιότητας – Μεταγραφών και άρθρο 7 Οικονομικού Κανονισμού Ε.Π.Ο.
 5. Οι αιτήσεις μεταβολών υποβάλλονται στα γραφεία της Ε.Π.Σ. ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από ώρες 09:00 έως 13:00.

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης όλων των κατηγοριών.

 

 • ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ): Διενεργούνται από την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως και την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020.
 • ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ): Διενεργούνται από την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020. Διεθνής μεταγραφή θεωρείται η μεταγραφή ποδοσφαιριστή οποιασδήποτε εθνικότητας που αποκτάται από σωματείο του εξωτερικού.
 • ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ:Διενεργούνται από την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως και την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και αφορούν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 • ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ: Διενεργούνται από την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως και την ΠΕΜΠΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020.
 • ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ατομικές): Διενεργούνται από την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως και την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020.
 • ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: Διενεργούνται από την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020, οι οποίες αποστέλλονται στην Ε.Π.Ο. με χρηματικό παράβολο 200 ευρώ (αριθμός λογαριασμού ΕΠΟ 5082-021433-637 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ). Δικαίωμα να προβούν σε ομαδική αποδέσμευση είναι σωματεία που έχουν στην δύναμή τους περισσότερους από 140 εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές και στη σχετική αίτηση (η οποία θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, επί ποινή ακύρωσης, μόνο ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκαν στην δύναμη του σωματείου έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019.
 • ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Διενεργούνται από την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020.

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι δικαίωμα έκδοσης δελτίου έχουν πλέον και οι ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το έτος 2009.