Σε μία κίνηση ανθρωπιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης προχώρησε ο Σύνδεσμος
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Αιτ/νίας. Συγκεκριμένα συγκέντρωσε γλυκά και
χυμούς τα οποία παρέδωσαν στους εργαζόμενους της κλινικής covid-19 του
Νοσοκομείου Αγρινίου, τους ανθρώπους που την περίοδο της πανδημίας βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή συμβολικά για τις γιορτινές μέρες που έρχονται, ο Πρόεδρος κ.
Γιωτόπουλος Κωνσταντίνος με τα μέλη του Δ/Σ κ. Τουρκα Παναγιώτη κ. Λαυρανο
Θεόδωρο και κ. Καρτσακλη Θωμά, μαζί με την υπεύθυνη της Ακτίνας Εθελοντισμού
του Δήμου Αγρινίου κα Αβράμπου Δήμητρα.
Οι κοινωνικές δράσεις του Συνδέσμου θα συνεχιστούν κατά την περίοδο των
γιορτών