Με τεστ κορονοϊού (ανάλογα την κατηγορία) σχεδιάζει να επανεκκινήσει τον  ερασιτεχνικό αθλητισμό ο κ.Αυγενάκης.

Ανάλογα με το άθλημα και την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι ομάδες θα κάνουν και συγκεκριμένο αριθμό ελέγχων. Εξετάζουν τη διενέργεια:

• Καθολικού ελέγχου (σε όλους τους αθλητές) Α1, Α2 ερασιτεχνικών ομαδικών αθλημάτων και Γ’ εθνική και δειγματοληπτικού ελέγχου σε μικρότερες κατηγορίες.
Έχουν ήδη κατατάξει τα αθλήματα σε κατηγορίες επικινδυνότητας οπότε ανάλογα με το άθλημα η περιοδικότητα των τεστ μπορεί να είναι:

• Στα υψηλής επικινδυνότητας αθλήματα (High risk): ανά 1 εβδομάδα.
• Στα μέσης επικινδυνότητας αθλήματα (Medium Risk): ανά 15 μέρες.
• Στα χαμηλής επικινδυνότητας αθλήματα (Low Risk): ανά 1 μήνα.

Το κόστος υπολογίζεται σε 4 εκατομμύρια, ενώ τα τεστ θα γίνουν μέσω των Δήμων που ανήκει η κάθε ομάδα.

πηγή ιnsport.gr