ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α’, Β’, Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2021-2022

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Α. ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Ο πρωταθλητής της Α’ κατηγορίας θα αγωνιστεί σε αγώνες μπαράζ με πρωταθλητές άλλων 6
Ενώσεων, ήτοι ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΡΤΑΣ και ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για την άνοδο 3 σωματείων στη Γ’ Εθνική Κατηγορία σε πρωτάθλημα ενός γύρου.
Από την Β’ στην Α’ κατηγορία θα ανέλθουν 2 σωματεία και από την Γ’ στην Β’ κατηγορία, θα
ανέλθουν 2 σωματεία.
Β. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Από την Α’ στην Β’ κατηγορία, υποβιβάζεται 1 σωματείο και από την Β’ στη Γ’ κατηγορία
υποβιβάζονται 2 σωματεία.
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
Το σωματείο που μετά την ολοκλήρωση των 2 γύρων του πρωταθλήματος, καταλάβει την 1η θέση στον βαθμολογικό πίνακα, ανακηρύσσεται πρωταθλητής της Ενώσεώς μας.
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Το σωματείο που μετά την ολοκλήρωση των 2 γύρων του πρωταθλήματος, θα καταλάβει την 11η και τελευταία θέση στον βαθμολογικό πίνακα, υποβιβάζεται στην Β’ κατηγορία.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
Επειδή στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής συμμετέχουν 3 σωματεία της Ενώσεώς μας και ο
πρωταθλητής μας θα δώσει αγώνες κατάταξης για την άνοδό του στην κατηγορία αυτή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλους τους συνδυασμούς:
1. Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΑΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α. Από τη Γ’ Εθνική δεν υποβιβάζεται κανένα σωματείο, τότε στην Β’ κατηγορία
υποβιβάζεται 1 σωματείο και από την Β’ στην Α’ κατηγορία ανέρχονται 3 σωματεία.
β. Από την Γ’ Εθνική υποβιβάζεται 1 σωματείο, τότε στην Β’ κατηγορία υποβιβάζεται 1
σωματείο και από την Β’ στην Α’ κατηγορία ανέρχονται 2 σωματεία.
γ. Από την Γ’ Εθνική υποβιβάζονται 2 σωματεία, τότε στην Β’ κατηγορία υποβιβάζεται
1 σωματείο και από την Β’ στην Α’ κατηγορία ανέρχονται 3 σωματεία.
δ. Από την Γ’ Εθνική υποβιβάζονται 3 σωματεία, τότε στην Β’ κατηγορία υποβιβάζεται
1 σωματείο και από την Β’ στην Α’ κατηγορία ανέρχονται 2 σωματεία.
2. Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α. Από τη Γ’ Εθνική δεν υποβιβάζεται κανένα σωματείο, τότε στην Β’ κατηγορία
υποβιβάζεται 1 σωματείο και από την Β’ στην Α’ κατηγορία ανέρχονται 2 σωματεία.
β. Από την Γ’ Εθνική υποβιβάζεται 1 σωματείο, τότε στην Β’ κατηγορία υποβιβάζεται 1
σωματείο και από την Β’ στην Α’ κατηγορία ανέρχονται 3 σωματεία.
13
γ. Από την Γ’ Εθνική υποβιβάζονται 2 σωματεία, τότε στην Β’ κατηγορία υποβιβάζεται
1 σωματείο και από την Β’ στην Α’ κατηγορία ανέρχονται 2 σωματεία.
δ. Από την Γ’ Εθνική υποβιβάζονται 3 σωματεία, τότε στην Β’ κατηγορία
υποβιβάζονται 2 σωματεία και από την Β’ στην Α’ κατηγορία ανέρχονται 2 σωματεία.
3. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Σε περίπτωση που 2 ή περισσότερα σωματεία δεν ολοκληρώσουν τους αγώνες του
πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας, τότε υποβιβάζονται αυτοδίκαια στην κατώτερη
κατηγορία (άρθρο 17 παρ. 3 Κ.Α.Π.).
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Από την Β’ στην Α’ κατηγορία θα ανέλθουν συνολικά 2 σωματεία, ήτοι οι πρωταθλητές των 2
ομίλων, πλην των περιπτώσεων 1α, 1γ, 2β, του κεφαλαίου περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, όπου
ανέρχονται 3 σωματεία.
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Α.Π. η ανάδειξη του σωματείου που θα καταλάβει την 3η, 5η, 7η και
λοιπά θέση, στη γενική κατάταξη της κατηγορίας, γίνεται με τα κριτήρια της UEFA, όπως αυτά
περιγράφονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π.
Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, 3ο στη γενική κατάταξη του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας, θα
αναδειχθεί ένα σωματείο που κατέλαβε την 2η θέση στον όμιλό του και συγκέντρωσε τους πιο
πολλούς βαθμούς.
Σε περίπτωση που οι βαθμοί είναι ίδιοι τα επόμενα κριτήρια είναι η μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων,
τα περισσότερα τέρματα που έχει πετύχει, τα περισσότερα εκτός έδρας τέρματα και μετά κλήρωση.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείτε και στα υπόλοιπα ζεύγη ομάδων, ήτοι αυτά που κατέλαβαν 3η, 4η και
λοιπά θέση στον όμιλό τους.
Στην περίπτωσή μας και επειδή ο αριθμός των ομάδων της Β’ κατηγορίας δεν είναι ίδιος (11
σωματεία ο 1ος όμιλος 10 ο 2ος), έχει ισχύ το εδάφιο ε της παραγράφου 10 του άρθρου 20
του Κ.Α.Π., το οποίο ρητά αναφέρει ότι αν οι όμιλοι δεν έχουν τον ίδιο αριθμό ομάδων,
υπολογίζονται οι βαθμοί με ίσο αριθμό ομάδων, αφαιρουμένων των βαθμών που κέρδισαν
οι υποψήφιες των οποίων ο όμιλος έχει περισσότερες ομάδες με τον τελευταίο της
κατάταξης του ομίλου.
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Από την Β’ στην Γ’ κατηγορία, υποβιβάζονται συνολικά 2 σωματεία, ήτοι τα σωματεία που θα
καταλάβουν την τελευταία θέση στον όμιλό τους.
Σε περίπτωση που 2 ή περισσότερα σωματεία ενός ομίλου δεν ολοκληρώσουν τους αγώνες
της κανονικής περιόδου, αυτά υποβιβάζονται αυτόματα στην κατώτερη κατηγορία (άρθρο
17 παρ. 3 Κ.Α.Π.).
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Από την Γ’ την Β’ κατηγορία θα ανέλθουν 2 σωματεία, ήτοι τα 2 πρώτα της βαθμολογικής
κατάταξης.
Στην περίπτωση που από την Β’ στην Α’ κατηγορία ανέλθουν 3 σωματεία, τότε από την Γ’ στην Β’
κατηγορία θα ανέλθουν 3 σωματεία, ήτοι τα 3 πρώτα της βαθμολογικής κατάταξης.