Αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία μας, την υποχρέωσή τους που απορρέει από το άρθρο 23 της προκήρυξης πρωταθλημάτων μας και του άρθρου 5 του Κανονισμού Προπονητών, σχετικά με την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή και διαπιστευμένων ατόμων, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να παρευρίσκονται εντός της Ζώνης 1 του γηπέδου.

‘Ατομα τα οποία δεν διαθέτουν δελτίο πιστοποίησης, δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο.

Ειδικότερα, τα σωματεία της Α’ κατηγορίας θα πρέπει άμεσα να προβούν στην έκδοση κάρτας πιστοποίησης προπονητή, μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, άλλως θα υποβληθούν οι αντίστοιχες κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 23 της προκήρυξης πρωταθλημάτων μας, περιόδου 2021-2022 και του άρθρου 11 Κανονισμού Προπονητών.