Τα σωματεία που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, θα πρέπει να τις αποστείλουν στην ‘Ενωση μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 12:00.

Σωματεία που θα δηλώσουν μετά την ημερομηνία αυτή, η δήλωσή του δεν θα γίνεται δεκτή (άρθρο 7 παρ. 3 εδ. α’ Κ.Α.Π.).

Τα σωματεία πέραν της δήλωσης συμμετοχής υποχρεούται στην αποστολή: 1) σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου, 2) παραχωρητήριο γηπέδου, 3) επικυρωμένη πράξη συναίνεσής προέδρου και γενικού γραμματέα και 4) θεωρημένο συνυποσχετικό διαιτησίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σωματεία που έχουν υποβάλει τα παραπάνω δικαιολογητικά με την συμμετοχή τους σε ανδρικό πρωτάθλημα, δεν υποχρεούται στην αποστολή τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Κ-16 έχουν ποδοσφαιριστές γεννημένοι τα έτη 2006 και 2007 καθώς και 5 ποδοσφαιριστές γεννημένοι το έτος 2005. Στο πρωτάθλημα Κ-14 έχουν ποδοσφαιριστές γεννημένοι τα έτη 2008 και 2009 καθώς και 4 ποδοσφαιριστές γεννημένοι το 2007, οι οποίοι όμως δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Κ-16.

Για τους ακριβείς όρους συμμετοχής των ποδοσφαιριστών, όλα θα αναφέρονται αναλυτικά στην οικεία προκήρυξη κάθε πρωταθλήματος.

Παράβολο συμμετοχής για τα φετινά πρωταθλήματα δεν υπάρχει, παρά μόνο τα σωματεία υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής στην ‘Ενωση ύψους 30 ευρώ. Εάν αυτή έχει καταβληθεί λόγω συμμετοχής αντρικής ομάδας, δεν καταβάλλεται για τα πρωταθλήματα υποδομών.

Τα σωματεία υποχρεούνται στην καταβολή εγγύησης ύψους διακοσίων (200) ευρώ, για την συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα υποδομών ανεξαρτήτως του αριθμού των ομάδων που θα συμμετάσχουν.

Σωματείο που είχε καταβάλλει ήδη την εγγύηση από προηγούμενα έτη, δεν υποχρεούται στην καταβολή του.

Η συνδρομή και η εγγύηση συμμετοχής (όπου απαιτούνται) θα κατατίθενται είτε με μετρητά στα γραφεία της Ενώσεως (Χ. Τρικούπη 43 – Μεσολόγγι) ΜΟΝΟ πρωϊνές ώρες (09:00 – 13:00) ή με κατάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον με αριθμό 5161-031401-366 λογαριασμό της Ενώσεως αναγράφοντας την επωνυμία του σωματείου.

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή σας για την έκδοση κάρτας υγείας σε κάθε ποδοσφαιριστή σας γιατί χωρίς αυτήν δεν θα μπορούν να αγωνίζονται καθώς επίσης και την υποχρέωσή σας για την αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων δελτίων ποδοσφαιριστών σας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών είναι έως 30/6/2022.