Σας γνωρίζουμε τις ποινές που επέβαλλε η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 3/11/2021, σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές σας, σε αγώνες που διεξήχθησαν 27-31/10/2021.

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’ Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΓΩΓΑ ΚΛΑΙΝΤΙ 1315695 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ 1 31/10/2021 10
2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚ. 1172300 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 1 28/10/2021 10
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. 1309771 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 1 31/10/2021 10
4. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. 1414352 ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ 5 1/11/2021 50
5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΦΡ-ΜΑΡΙΟΣ 1427043 ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ 1 31/10/2021 10