Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Σας γνωρίζουμε την σύνθεση του νέου Διοικητικού μας Συμβουλίου, όπως αυτό
εκλέχθηκε στις αρχαιρεσίες που έγιναν την 17/6/2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά
τη συνεδρίαση της 24/6/2022.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ