Αναλυτικά η απόφαση της ΕΠΟ

ΠΡΟΣ: TMS/TDMS
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων
ΘΕΜΑ: Πίνακας παραβόλων μεταβολών ποδοσφαιριστών για τα
ερασιτεχνικά σωματεία
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, κατά την υπ’ αριθ. 27/29.06.2022
συνεδρίασή της, αναβάλλει τη λήψη απόφασης για τον πίνακα παραβόλων
μεταβολών ποδοσφαιριστών για τα ερασιτεχνικά σωματεία για την επόμενη
συνεδρίαση της ΕΕ και αποφασίζει ότι από την 1 η Ιουλίου 2022 έως και την
ολοκλήρωση (από την ΕΕ/ΕΠΟ) της διαδικασίας καθορισμού του ύψους
(κόστους) των παραβόλων για τις κινήσεις/μεταβολών των ερασιτεχνών
ποδοσφαιριστών των ερασιτεχνικών σωματείων, αναφορικά με την αγωνιστική
περίοδο 2022-2023, αναστέλλεται η έναρξη της θερινής μετεγγραφικής
περιόδου για τα ερασιτεχνικά σωματεία και συνεπακόλουθα η διαδικασία
υποβολής σχετικών αιτημάτων κάθε είδους από τα σωματεία προς τις ΕΠΣ και
κατ’ επέκταση προς την ΕΠΟ.
Περαιτέρω, εντέλλεται η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών να προχωρήσει
σε μελέτη των εσόδων των ΕΠΣ από τα δελτία μεταβολών ποδοσφαιριστών,
την οποία στη συνέχεια θα υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.