Κατά την διαδικασία των προγραμματισμένων  εκλογών  προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Απόλλωνα Δοκιμίου με πρόεδρο τον Χρήστο  Καζαντζή.

Αναλυτικά το νέο ΔΣ του Απόλλωνα Δοκιμίου

Πρόεδρος: Καζαντζής Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Καραβάνας Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: Κρανιάς Δημήτριος
Ειδ. Γραμματέας: Λαυράνος Γεώργιος
Γενικός Αρχηγός: Δημητρίου Βασίλειος
Ταμίας: Καρράς Κωνσταντίνος
Υπ. Δημ. Σχέσεων: Μπαρμπαγιάννης Νικόλαος
Έφορος: Πασχέντης Σπυρίδων
Μέλος: Γαλαζούλας Δημήτριος