Από την ΕΠΟ ανακοινώθηκε το ύψος του παραβόλου κατά περίπτωση και το ποσοστό που θα παίρνει η Ομοσπονδία και η αντίστοιχη ΕΠΣ, ως ακολούθως:

Δείτε εδώ το pdf.