ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Κ-16 & Κ-14 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

Έχουν αναρτηθεί στην οικεία στήλη της ιστοσελίδας (ΧΡΗΣΙΜΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ) οι δηλώσεις συμμετοχής στα πρωταθλήματα Κ-16 και Κ-14, στα οποία δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη 2007 και 2008 για το πρωτάθλημα Κ-16 και 2009 και 2010 για το πρωτάθλημα Κ-14.

Το παράβολο συμμετοχής είναι 60 ευρώ ανά κατηγορία.

Επίσης τα σωματεία υποχρεούνται στην καταβολή εγγύησης ύψους 200 ευρώ, η οποία θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων και αν τα σωματεία αγωνιστούν σε όλους τους αγώνες.

Τα σωματεία πριν καταβάλουν το ποσό της εγγύησης, να επικοινωνούν με τα γραφεία της Ε.Π.Σ. για να ενημερωθούν αν υποχρεούνται στην καταβολή της (μπορεί να υπάρχει από προηγούμενο έτος).

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 12:00.

Τα σωματεία πέραν της δήλωσης συμμετοχής υποχρεούται στην αποστολή:  1) σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου, 2) κατάστασης μελών, 3) δήλωσης προσωπικών δεδομένων προέδρου και γενικού γραμματέα και 4) θεωρημένο συνυποσχετικό διαιτησίας από Κ.Ε.Π.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Τα σωματεία που έχουν υποβάλει τα παραπάνω δικαιολογητικά με την συμμετοχή τους σε ανδρικό πρωτάθλημα, δεν υποχρεούται στην αποστολή τους.

Υποχρεωτικά όμως προσκομίζουν παραχωρητήριο γηπέδου.