ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Κ-16 ΚΑΙ Κ-14 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

Από την Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις συμμετοχής για τα πρωταθλήματα Κ-16 και Κ-14 της Ενώσεως, περιόδου 2022-2023, λήγουν την ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 12:00.

Σας γνωρίζουμε ότι δήλωση που θα υποβληθεί μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και το σωματείο αποκλείεται του πρωταθλήματος, άρθρο 7 παρ. 3 εδ. α’ Κ.Α.Π.