ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, κατά τη συνεδρίαση της 15/03/2023, καλεί σε έγγραφη απολογία μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 και ώρα 11:00, για πειθαρχικά παραπτώματα:

  • Το σωματείο ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥ (αγώνας ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ).
  • Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, κατά τη συνεδρίαση της 15/03/2023, επέβαλε τις παρακάτω ποινές σε αξιωματούχους, σε αγώνες που διεξήχθησαν 8-12/03/2023.
  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
    ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 10
  • Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).Αγώνας που δεν τελέστηκε ή δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας εκ των δύο ομάδων, προσμετράτε για την έκτιση των ποινών (ποδοσφαιριστών – αξιωματούχων)  μόνο της ανυπαίτιας ομάδας (άρθρο 21 παρ. 3 Κ.Α.Π.).-