Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας γνωστοποίησε πως ξεκίνησε η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων στο γήπεδο του Παναιτωλικού.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε πως η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων για το γήπεδο του Παναιτωλικού ξεκίνησε. Η απόφαση αυτή έδωσε ουσιαστικά το έναυσμα για να αρχίσει η διαδικασία υποβολής προτάσεων πράξεων έτσι ώστε αυτές να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΠΑ (ΤΠΑ και ΠΠΑ).

Το χρονικό περιθώριο που δίνεται είναι από τις 25/4 μέχρι τις 31/12/2023. Το ύψος της χρηματοδότησης φτάνει τα 1,537 εκατ. ευρώ ενώ ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Η διαγωνιστική αυτή διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Μαΐου με καταληκτική ημερομηνία τις 12 του μηνός οπότε και αναμένεται να ανακηρυχθεί η ανάδοχος εταιρεία.

Τότε θα ξεκινήσει η έναρξη της προσυμβατικής περιόδου. Έπειτα θα εκκινήσει η διαδικασία σύνταξης της σύμβασης και αποστολής της προς έγκριση, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες.