ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Υπενθυμίζουμε προς τα σωματεία μας ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή οριστικής αίτησης στο Μητρώο αθλητικών σωματείων για το έτος 2023 λήγει στις 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023.