ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Υπενθυμίζουμε προς τα σωματεία μας ότι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή οριστικής αίτησης στο Μητρώο αθλητικών σωματείων για το έτος 2023 λήγει στις 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023.

Επίσης ενημερώνουμε τα σωματεία τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο με βάση τις διαδικασίες του έτους 2022, ότι θα διαγραφούν από αυτό αν μέχρι 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 δεν επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους υποβάλλοντας ολοκληρωμένη αίτηση.

Τέλος όπως μας γνώρισε η Γ.Γ.Α. δεν προβλέπεται η χορήγηση καινούριας παράτασης.