Με ανακοίνωση που εξέδωσαν, τα μέλη του διορισμένου προσωρινού Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Α., θεωρούν μη νόμιμη την προκύρηξη εκλογών από την προσωρινή διοίκηση της ΕΠΣΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: 
Αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι λειτουργούν ως εντολοδόχοι των
έκπτωτων μελών της διοίκησης Παπαχρήστου, ο προσωρινός Πρόεδρος της
Ε.Π.Σ.Α. κ. Νικάκης και αυτοί που υπερψηφίζουν όσα ο ίδιος μεταφέρει,
αποφάσισαν στη συνεδρίαση της 24.07.2023 να προκηρύξουν εκλογές στις
13.09.2023.
Είναι βέβαιο και το επισημάναμε έγκαιρα, ότι το διορισμένο με Προσωρινή
Διαταγή του Δικαστηρίου Διοικητικό Συμβούλιο, ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ με βάση
αυτή να προβεί σε προκήρυξη εκλογών, ούτε πολύ περισσότερο σε διοργάνωσή
τους. Έτσι, η απόφαση είναι ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ και εκθέτει τη διαδικασία σε νέο κύκλο
δικαστικών διενέξεων. Το προσωπικό όμως συμφέρον και η προσκόλληση στις
καρέκλες είναι το κριτήριο των έκπτωτων και η αιτία για όλες τις περιπέτειες
αυτές.
Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, παρά μόνο η προάσπιση της νομιμότητας, όπως
την ανέδειξε και η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και η προστασία
της Ένωσης και των σωματείων από τις μεθοδεύσεις και παρανομίες.
Σίγουρα το ζητούμενο και για εμάς είναι οι καθαρές εκλογές το συντομότερο
δυνατό, αλλά μέσα από διαδικασίες που κανείς να μη μπορεί να τις προσβάλλει,
μέσα από διαδικασίες χωρίς σκοπιμότητες και παγίδες, χωρίς αποκλεισμούς
σωματείων.
Για μια ακόμη φορά δυστυχώς ο προσωρινός πρόεδρος κ. Νικάκης
ερμηνεύει όπως τον βολεύει ακόμα και ξεκάθαρες αποφάσεις του Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου εξυπηρετώντας εντολές των έκπτωτων μελών, παρανομώντας,
δείχνοντας ασέβεια στα σωματεία μέλη της Ε.Π.Σ.Α., και δυναμιτίζοντας με τις
ενέργειές του την κάθε προσπάθεια για ενότητα και σύνθεση απόψεων.
Τα μέλη του διορισμένου προσωρινού Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Α.
1.- Γεράσιμος Μπελεβώνης
2.- Ηλίας Τσιάντης
3.- Μελέτιος Πατρινός