Σας γνωρίζουμε τις ποινές που επέβαλλε η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 01/11/2023, σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές σας, σε αγώνες που διεξήχθησαν 28-29/10/2023.

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

Αγώνας που δεν τελέστηκε ή δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας εκ των δύο ομάδων, προσμετράτε για την έκτιση των ποινών (ποδοσφαιριστών – αξιωματούχων)  μόνο της ανυπαίτιας ομάδας (άρθρο 21 παρ. 3 Κ.Α.Π.).-

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
ΚΑΤΣΑΒΟΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ. ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ 3 29/10/2023 30
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. ΕΝΩΗΣ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ 1 29/10/2023 10
ΜΟΥΧΑΝΗΣ ΠΑΝ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ 1 29/10/2023 10
ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ 1 29/10/2023 10
ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ 1 29/10/2023 10
ΦΩΛΙΑΣ ΛΑΖ. ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 30/10/2023 10