ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

‘Όπως μας γνώρισε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΛΣΠΟΝΔΙΑ σήμερα 18/01/2024, από τούδε και στο εξής για την έκδοση δελτίου ποδοσφαιριστή που έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, υποχρεωτικά πρέπει να προσκομίζεται δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Κατόπιν τούτου δελτία τα οποία θα προσκομίζονται στην ‘Ενωση ποδοσφαιριστών της κατηγορίας αυτής και δεν θα έχουν φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του ποδοσφαιριστή, δεν θα γίνονται δεκτά (παύει δηλαδή η έκδοση δελτίων ανήλικων ποδοσφαιριστών άνω των 12 ετών με την προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης του ποδοσφαιριστή και φωτοαντίγραφο ταυτότητας ενός εκ των γονέων του).-