Τετάρτη 3 Απριλίου

Β. ΔΑΚ Αγρινίου 18.00

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2-1

Σκόρερ : Καρύμπας (1), Καζάκος (1)—Ευθυμίου (1)