Αναλυτικά η ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις μεταβολών, που αφορούν μεταγραφές ποδοσφαιριστών , θα πρέπει να κατατεθούν στην ‘Ενωση μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ημέρα κατά την οποία η αρμόδια υπηρεσία της ‘Ενωσης θα παραλαμβάνει  αιτήσεις μεταβολών ΜΟΝΟ από ώρες 09:00 έως 13:00 και 17.00 έως 19.00.