Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώθηκαν τα ονόματα γυναικών 1ης-2ης κατηγορίας, διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας 3ης-4ης κατηγορίας, εκπαιδευτών και νέων παρατηρητών που πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις των σεμιναρίων προεπιλογής 2017-2018.

Αναλυτικά η λίστα με τους  Αιτωλοακαρνάνες επιτυχόντες:

Επιτυχόντες Διαιτητές 1ης και 2ης Κατηγορίας: Στυλιαράς Δημήτριος.

Επιτυχόντες Βοηθοί διαιτητές 1ης και 2ης Κατηγορίας: Αντωνόπουλος Ιωάννης, Καλαμπόκης Κωνσταντίνος, Κασσαβέτης Παναγιώτης, Κολοσιώνης Αθανάσιος, Κωσταράς Πολυχρόνης, Τριανταφύλλου Βασίλειος, Χουλιάρας Σπυρίδων.

Επιτυχόντες Παρατηρητές 1ης και 2ης Κατηγορίας: Καψάλης Παναγιώτης, Κωνσταντίνου Γεώργιος, Πάνου Γρηγόριος, Τάπραντζης Γεώργιος, Τεροβίτσας Βασίλειος.

Επιτυχόντες Διαιτητές  3ης Κατηγορίας: Γκιάφης Δημήτριος, Κέκελος Παναγιώτης, Ματσούκας Μιχαήλ, Παναγιωτόπουλος Βασίλειος.

Επιτυχόντες Βοηθοί διαιτητές  3ης Κατηγορίας: Βαλλιάνος Θωμάς, Βασιλόπουλος Παναγιώτης, Γαλανόπουλος Γεώργιος, Κακατσίδης Γρηγόριος, Καλύβας Κωνσταντίνος, Κουτρουμάνος Χρήστος, Λύσσαρης Κωνσταντίνος, Σούζας Κωνσταντίνος, Τσιλίκας Νικόλαος.

Επιτυχόντες Διαιτητές  4ης Κατηγορίας: Καλαμάρης Κωνσταντίνος, Καλυβόπουλος Σπυρίδων,  Καραβασίλης Χριστόφορος, Λάμπρου Βασίλειος, Ξύστρας Δημήτριος, Τσαμπάς Μιχαήλ.

Επιτυχόντες Νέοι παρατηρητές: Τομαράς Σπυρίδων.

Επιτυχόντες Εκπαιδευτές: Χρέλιας Χαράλαμπος.