Την Κυριακή 9 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση του Απόλλωνα Δοκιμίου στην οποία μεταξύ άλλων θα εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο.

Η συνέλευση θα γίνει την Κυριακή το πρωί στις 11.00 στο κοινοτικό κατάστημα του Δοκιμίου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα γίνει στις 23 Ιουνίου.