ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ, ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΕΛΤΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Από την Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανακοινώνεται ότι η λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που αφορούν εγχώριες μεταγραφές, επανεγγραφές, δελτίων ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών (πρώην υποσχετικές) και πρώτες εγγραφές ενηλίκων είναι η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021.

Ειδικά την ημέρα αυτή η αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Σ. θα δέχεται αιτήσεις από 09:00 έως 13:00 και από 17:00 έως 18:30.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων μεταβολών που αφορούν διεθνείς μεταγραφές, είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και η αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Σ. θα δέχεται αιτήσεις από ώρα 09:00 με 13:00.