Αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

Συνάδελφοι,

κατόπιν μίας σειράς διαδικασιών που ακολούθησαν τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου, η Ελληνική Δικαιοσύνη αποφάσισε τον ορισμό ως Διοίκησης των εννέα μελών που αναδείχθηκαν από τις εκλογές της 29ης Απριλίου 2022 λαμβάνοντας υπόψη την εκπεφρασμένη βούληση των μελών του Συνδέσμου. 

Έχοντας μπροστά μας καθήκοντα που δεν μπορούν να περιμένουν, αφού συγκροτηθούμε σε σώμα άμεσα, θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση επειγουσών υποθέσεων του Συνδέσμου, στην τροποποίηση του Καταστατικού μας προκειμένου αφενός να ευθυγραμμιστεί με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αφετέρου δε να υλοποιηθούν αποφάσεις του Συνδέσμου που ναι μεν λήφθηκαν στο παρελθόν αλλά δεν υλοποιήθηκαν εν αγνοία των μελών του και, τέλος, να οδηγήσουμε το Σύνδεσμο στη διενέργεια νέων αρχαιρεσιών σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοθετικού πλαισίου και καταστατικού μας.

Αναλογιζόμενοι τον κρίσιμο χρόνο που παρήλθε, προχωράμε σε όσα δεσμευτήκαμε προεκλογικά, ατομικά αλλά και ως σύνολο. Αποφασισμένοι να σηκώσουμε νέα βάρη που προέκυψαν με διαφάνεια και ενημέρωση όλων των μελών του Συνδέσμου για το καλό της διαιτησίας στο νομό μας.

Η Διοίκηση

1.ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2.ΚΕΚΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6.ΚΑΚΑΤΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

7.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8.ΛΙΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

9.ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ