Πέμπτη 25 Μαΐου

20.00: γήπεδο Αγίου Κων/νου

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ 6-2

Ταμπάκης Κ. (3), Ταμπάκης Α., Βασιλείου Π., Γαζέτας—Τύμπας, Xousenai