Το Σάββατο 17 Ιουνίου θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στον Ιδομενέα Εμπεσού . Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα μέλη έχουν ανανεώσει την συνδρομή τους.