ΟΔΗΓΙΕΣ  ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

Ενόψει της μεταγραφικής περιόδου σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Α.        Η μεταγραφή ποδοσφαιριστή ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετική) μπορεί να έχει διάρκεια αποκλειστικά και μόνο έως 1 έτος και κάθε σωματείο μπορεί να αποκτήσει ή να παραχωρήσει με τον τρόπο αυτό έως 7 ποδοσφαιριστές.

Β.        Τα σωματεία έχουν την δυνατότητα να διατηρούν στην δύναμή τους 6 αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών.  Στο φύλλο αγώνος θα αναγράφονται όμως, όσοι ποδοσφαιριστές επιτρέπεται από την οικεία προκήρυξη του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχουν.

Σας γνωρίζουμε ότι οι ποδοσφαιριστές υπήκοοι των παρακάτω Χωρών: ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΚΟΣΣΟΒΟ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΑΝΔΟΡΡΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΜΟΝΑΚΟ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΒΑΤΙΚΑΝΟ, ΡΩΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ, δεν καταλαμβάνουν θέση αλλοδαπού στην δύναμη του σωματείου τους, ως προς την παράγραφο αυτή και μόνο, γιατί θεωρούνται κοινοτικοί Β’ Ζώνης.

Για την έκδοση δελτίου κοινοτικού Β’ Ζώνης, χρειάζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή αλλοδαπών.

Γ.         Για την διεθνή μεταγραφή ανήλικου ποδοσφαιριστή οποιασδήποτε εθνικότητας αυτή γίνεται βάσει των οδηγιών της FIFA (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Ε.Π.Ο.).

Δ.        Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ποδοσφαιριστές κατά την διάρκεια μίας αγωνιστικής περιόδου μπορούν να εγγράφονται σε 3 σωματεία το ανώτερο αλλά την ίδια περίοδο θα αγωνίζονται σε δύο.

Ε.         Οι αιτήσεις διανέμονται δωρεάν από την ‘Ενωση. Εφιστούμε την προσοχή στα σωματεία μας να προμηθευθούν αιτήσεις ποδοσφαιρικής περιόδου 2023-2024 και όχι προηγουμένων ετών μια και οι φετινές αιτήσεις έχουν το ίδιο χρώμα με τις περσινές.

ΣΤ.      Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι σωματείο το οποίο έχει οικονομική οφειλή προς υπερκείμενες Αρχές (Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Ο.) δεν μπορεί να αποκτά ή να παραχωρεί ποδοσφαιριστή με οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 7  Οικονομικού Κανονισμού Ε.Π.Ο., άρθρο 6 παρ. 8 του Κανονισμού εγγραφών – μεταγραφών).

Ζ.         Κάθε σωματείο μπορεί να έχει στη δύναμή του έως 200 ποδοσφαιριστές και μπορεί να κάνει ομαδική αποδέσμευση μέσω της Ενώσεως.

Η.        Οι επανεγγραφές επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που έχουν καταστεί με οποιοδήποτε τρόπο ελεύθεροι γίνονται αποκλειστικά και μόνο τις προθεσμίες που ορίζει ο κανονισμός.

Θ.        Το δηλούμενο e-mail ποδοσφαιριστή θα πρέπει να είναι μοναδικό.

Ι.          Η φωτοτυπία ταυτότητας δεν χρειάζεται θεώρηση.

ΙΑ.       Οι δηλώσεις προσωπικών δεδομένων ανηλίκων ποδοσφαιριστών οι οποίες είναι θεωρημένες από τον κηδεμόνα τους θεωρούνται υποχρεωτικά από δημόσια Αρχή.

Η θεώρηση μπορεί να γίνεται και από τον gov.gr

ΙΒ.       Οποιαδήποτε έλλειψη ή διαγραφή ή στίγματα ή χρήση διορθωτικού υγρού συνιστά λόγο απόρριψης.

ΙΓ.       Ο κανονισμός μεταγραφών είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα της Ενώσεως.

ΙΔ.       Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών θα γίνονται δεκτές από τις Υπηρεσίες της Ενώσεως, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 έως 13:00.