ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Από την Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανακοινώνεται ότι έχει σταλεί στα σωματεία της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η δύναμη ποδοσφαιριστών κάθε σωματείου την 30/06/2023, λήξη της ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023.