ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2023-2024

Από την Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, υπενθυμίζεται στα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας, περιόδου 2023-2024, ότι καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής είναι η ΠΕΜΠΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 και ώρα 12:00. 

Το παράβολο συμμετοχής ανέρχεται στα 160  ευρώ και τα σωματεία πρέπει να προσκομίσουν δήλωση συμμετοχής, σύνθεση Δ.Σ., κατάσταση μελών, παραχωρητήριο γηπέδου από την αρμόδια αρχή, συνυποσχετικό διαιτησίας θεωρημένο από δημόσια αρχή και δήλωση προσωπικών δεδομένων Προέδρου και Γενικού Γραμματέα.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι δήλωση που θα υποβληθεί μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και το σωματείο αποκλείεται του πρωταθλήματος, άρθρο 7 παρ. 4 εδ. α’ Κ.Α.Π.-