Με μια  σημαντική αλλαγή και αντίστοιχα μια καινούργια προσθήκη θα πορευτεί την νέα χρονιά η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, η οποία παραμένει ίδια κατά τα 2/3 αλλά με αναπροσαρμογή ρόλων.

Συγκεκριμένα αποχώρησε οικειοθελώς ο κατά γενική ομολογία επιτυχημένος και μέχρι πρότινος πρόεδρός της, κ. ΤΑΠΡΑNΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και προσχώρησε σε αυτή ο κ. ΚΕΚΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Ο κ. ΤΑΠΡΑNΤΖΗΣ

Αυτή η αποχώρηση φέρνει πλέον τις εξής αλλαγές ρόλων:

στην θέση του προέδρου τον κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ μέχρι πρότινος αναπληρωτή προέδρο, στην θέση του αναπληρωτή προέδρου τον κ. ΔHMHTΡΗ ΣΤΥΛΙΑΡΑ μέχρι πρότινος μέλος, ενώ, η νέα προσθήκη, ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΚΕΛΟΣ, θα είναι το μέλος της Επιτροπής.

– Τους ευχόμαστε καλή δύναμη και υγεία προκειμένου να εκπληρώσουν το δύσκολο και απαιτητικό έργο που αναλαμβάνουν.