Επικυρώθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. (2/2024) οι υποψηφιότητες για τις Αρχαιρεσίες της Ένωσης .