Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, κατά τη συνεδρίαση της 12/1/2022, επέβαλε τις παρακάτω ποινές σε αξιωματούχους, σε αγώνες που διεξήχθησαν 5/1/2022.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. ΘΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 6/1/2022 40

 

 

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’ Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).