Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Αντιρρίου ενισχύονται και αναβαθμίζονται
Σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής του νέου σύγχρονου Προπονητηρίου

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας βρέθηκε σήμερα στις εργασίες κατασκευής του Νέου Προπονητηρίου στο Αντίρριο με τους Αντιδημάρχους Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Γιάννη Παπαϊωαννίδη και ΔΕ Αντιρρίου κ.Μπάμπη Καραδήμα, τον Πρόεδρο κ.Γιώργο Παπαδόπουλο και το μέλος της Τ.Κ. Αντιρρίου κ.Θεοδώρα Αγγελοπούλου.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 304.000 ευρώ που η δημοτική αρχή κατάφερε να διασώσει προχωρώντας και ολοκληρώνοντας το σύνολο των μελετών, λαμβάνοντας τις απαραίτητες εγκρίσεις και εκδίδοντας την οικοδομική άδεια. Με τον τρόπο αυτό εξασφάλισε τη χρηματοδότηση του έργου μέσω της υπερδέσμευσης τον Οκτώβριο του 2019.

  • Η κατασκευή του Προπονητηρίου χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD Leader» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από ίδιους πόρους του Δήμου Ναυπακτίας.