Ανακοινώθηκαν οι νέοι πίνακες διαιτησίας από την ΕΠΟ.

Αναλυτικά οι διαιτητές-παρατηρητές από τον νομό Αιτωλοακαρνανίας έχουν ώς εξής: