ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2022-2023

Από την Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, υπενθυμίζεται στα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας, περιόδου 2022-2023, ότι καταληκτική ημερομηνία και ώρα δηλώσεων συμμετοχής είναι η ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 και ώρα 12:00.

Τα σωματεία πρέπει να προσκομίσουν δήλωση συμμετοχής, σύνθεση Δ.Σ., κατάσταση μελών, παραχωρητήριο γηπέδου από την αρμόδια αρχή, συνυποσχετικό διαιτησίας θεωρημένο από δημόσια αρχή και δήλωση προσωπικών δεδομένων Προέδρου και Γενικού Γραμματέα.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι δήλωση που θα υποβληθεί μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και το σωματείο αποκλείεται του πρωταθλήματος, άρθρο 7 παρ. 3 εδ. α’ Κ.Α.Π.-