Προς ΕΠΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε μετά τις ανακοινώσεις διαμαρτυρίας μας την 08/09 και 22/09/2022 όσο αναφορά την προκήρυξη των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΝΑ ότι δεν ζητήσαμε και δεν απαιτήσαμε κάτι αδιανόητο, παράλογο ή παράνομο. Βασιστήκαμε στον Κανονισμό Ποδοσφαίρου 2022-2023 και ειδικότερα το άρθρο 22 της προκήρυξης που εξέδωσε η ΕΠΣΝΑ περί προπονητών το οποίο δεν συμφωνεί με το άρθρο 5 περί κανονισμού Προπονητών της ΕΠΟ , το άρθρο 6 ειδικότερα την παράγραφο 1 και 2 (όπως θα δείτε παρακάτω) και κατά το οποίο δεν απευθύνθηκε ΠΟΤΕ με ερώτημα σε εμάς ή την ΠΕΠΠ. Αυτό και μόνο τίποτε παράλογο τίποτε παράνομο. Αν , θέλουμε να έχουμε ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ 2022-2023
Δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με κατηγορία του Διπλώματος
UEFA/Ε.Π.Ο που κατέχει
1. Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα
αυτό ανάλογα με την κατηγορία του Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο τους και εφόσον
είναι κάτοχοι Προπονητικής Ταυτότητας σε ισχύ, ως εξής:
Γ ΕΘΝΙΚΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΙΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον ή National Goalkeeper

ΑΝΩΤΑΤΕΣ (Α1,Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΙΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον ή National Goalkeeper

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΙΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον ή National Goalkeeper

TMHMATA ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΠΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ από Κ6 – Κ16
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΙΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον ή National Goalkeeper

2. Όσοι προπονητές έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων σε σχολή
προπονητών UEFA / Ε.Π.Ο. και είναι υπό Καθεστώς Αξιολόγησης, λογίζονται
μέχρι την ολοκλήρωση αυτής ως προπονητές της αντίστοιχης κατηγορίας
Διπλώματος.
Η Βεβαίωση Αξιολόγησης ενός προπονητή, θα πρέπει να περιλαμβάνεται
υποχρεωτικά στα έγγραφα / δικαιολογητικά που με ηλεκτρονικό τρόπο αποκλειστικά
καταθέτει ένα Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή μια Π.Α.Ε., στην αρμόδια
υπηρεσία της Ε.Π.Ο., προκειμένου να εκδοθεί το Δελτίο Πιστοποίησης προπονητή
(σημ.: (Α’) προπονητή / βοηθού προπονητή / προπονητή τερματοφυλάκων /
προπονητή φυσικής κατάστασης).
4. Προπονητής ποδοσφαίρου UEFA / Ε.Π.Ο. δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί
καθήκοντα προπονητή (σημ: (Α ́) προπονητής / βοηθός προπονητής /
προπονητής τερματοφυλάκων / προπονητής φυσικής κατάστασης), παράλληλα
σε μια Π.Α.Ε. και σε οποιοδήποτε τμήμα υποδομής-ακαδημίας της, ή σε δύο ή
περισσότερα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία, έστω και χωρίς αμοιβή.
Εξαιρείται η περίπτωση να είναι προπονητής σε μία ομάδα ενός Ερασιτεχνικού Σωματείου, Πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. και ταυτόχρονα προπονητής σε τμήματα υποδομών-ακαδημίας του ίδιου Σωματείου ή αντίστοιχα στις Μικτές Ομάδες μίας Ε.Π.Σ.
Άρθρο 6 . Υποχρέωση πρόσληψης προπονητή από Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία και Π.Α.Ε.
1 .Τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία και οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν προπονητές σε όλα τα τμήματά τους κατόχους Διπλώματος UEFA / Ε.Π.Ο. και αντίστοιχα Προπονητικής Ταυτότητας UEFA / Ε.Π.Ο σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού Προπονητών, με την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, για κάθε κατηγορία Πρωταθλήματος, καθώς και όσο αυτή διαρκεί.
2. α) Στα Πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η πρόσληψη προπονητή με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο σε ισχύ είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες Πρωταθλημάτων τους. Στην περίπτωση που σε μία Ε.Π.Σ. δεν υπάρχει αποδεδειγμένα ικανός αριθμός προπονητών (με Προπονητική Ταυτότητα σε ισχύ) για την κατάλληλη εξυπηρέτηση αυτής της υποχρέωσης, η ενδιαφερόμενη Ε.Π.Σ. θα απευθύνει ερώτημα -το οποίο θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο του τοπικού συνδέσμου προπονητών- στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει, σε συνεργασία με την Π.Ε.Π.Π. και θα εισηγείται σχετικά για την επίλυση του ζητήματος. Για τον έλεγχο της επάρκειας θα υπολογίζονται μόνο οι προπονητές που έχουν Προπονητική Ταυτότητα σε ισχύ σύμφωνα με το Μητρώο Προπονητών της Ε.Π.Ο. Οι Ε.Π.Σ. που θα εξαιρέσουν από την υποχρέωση Ποδοσφαιρικά Σωματεία τους, να μην χρησιμοποιούν πιστοποιημένους προπονητές, δεν θα επιτρέπουν σε κανένα φυσικό πρόσωπο να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να εκτελεί καθήκοντα προπονητή από την Τεχνική