ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, κατά τη συνεδρίαση της 22/02/2023, καλεί σε έγγραφη απολογία μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και ώρα 11:00, για πειθαρχικά παραπτώματα:

 • Το σωματείο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (αγώνας ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ).
 • Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, κατά τη συνεδρίαση της 22/02/2023, επέβαλε τις παρακάτω ποινές σε αξιωματούχους, σε αγώνες που διεξήχθησαν 18-19/02/2023.
 • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
  ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 5 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 50

  Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

  Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

  Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

  Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

  Αγώνας που δεν τελέστηκε ή δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας εκ των δύο ομάδων, προσμετράτε για την έκτιση των ποινών (ποδοσφαιριστών – αξιωματούχων)  μόνο της ανυπαίτιας ομάδας (άρθρο 21 παρ. 3 Κ.Α.Π.).-

  Ο  Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΙΩΑΝ. ΒΙΣΒΙΚΗΣ                                                                          ΧΡ. ΤΕΓΑΣ