ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ – ΚΥΠΕΛΛΟΥ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                      ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΜΕΛΗ:                                 ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                      ΔΑΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΗ:                                 ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                      ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ:                                 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                      ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ:                                 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                      ΤΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΗ:                                 ΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                      ΤΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                      ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΗ:                                 ΤΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                      ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΜΕΛΗ:                                 ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                      ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΕΛΗ:                                 ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΗΛΥΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:     ΤΑΠΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ:                               ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                      ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΗ:                                 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ