Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 16-3-2022, αφού έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις του διαιτητή κ. Πατρόπουλου Αθ. στο φύλλο αγώνα της 13/3/2022 ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018, για το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας της Ενώσεως, από το οποίο προκύπτει ότι το σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 αν και προσκόμισε 12 δελτία ποδοσφαιρικής ιδιότητας, στον αγωνιστικό χώρο παρουσιάστηκαν 9 ποδοσφαιριστές για να αγωνιστούν και στο 26ο’ του αγώνα, το σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 έμεινε στον αγωνιστικό χώρο με επτά (7) ποδοσφαιριστές, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί (άρθρο 21 παρ. 9 εδ. γ’ Κ.Α.Π.), και ενώ το σκορ στο σημείο εκείνο ήταν 3-0 υπέρ του σωματείου ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ, ομόφωνα αποφασίζει και κατακυρώνει τον αγώνα ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018, για το πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίας της Ενώσεώς μας 2021-2022, υπέρ του σωματείου ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ, με τέρματα 3-0 και βαθμούς τρεις (3) και σε βάρος του σωματείου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018, με τέρματα 0-3 και βαθμούς μηδέν (0).

Επίσης, επιβάλλεται στο σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ (άρθρο 21 παρ. 9 εδ. β’ Κ.Α.Π.).

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).