Σας παραθέτουμε έγγραφο του Δήμου Αγρινίου που αφορά το συνέδριο που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Γ.Γ.Α. στην Πάτρα από 8 έως 10 Απριλίου 2022, προς ενημέρωση των σωματείων του Δήμου Αγρινίου.